Communicatieplan

Communicatieplan

Het communicatieplan is een samenvatting van communicatie-acties die je wil uitvoeren om je boodschap tot bij je doelgroep te krijgen. Het gaat dus over een operationele en structurele vertaling van specifieke en chronologische acties binnen jouw organisatie.

Waarom is een marketingcommunicatieplan belangrijk?

De voordelen:

  • Meten is weten
  • Effectievere marketingactiviteiten
  • Winstmogelijkheden vaststellen
  • Budgetoverschrijdingen voorkomen
  • Coördinatie en controle

In 6 stappen naar een effectief communicatieplan

Uitvoeren van een audit

De eerste stap richting een effectief communicatieplan bestaat uit het uitvoeren van een audit. Hiervoor is het belangrijk om zoveel mogelijk data te verzamelen over jouw huidig communicatieplan om zo te bekijken waar je momenteel staat en waar je naartoe wilt. Daarnaast kan je ook enquêtes uitsturen naar jouw huidig doelpubliek om te kijken wat er speelt en waar de problemen zich voordoen. Eens je de problemen in kaart gebracht hebt en een duidelijk beeld voor ogen hebt wat er moet veranderen kan je door gaan naar de volgende stap.

Doelstellingen opmaken

Zoals bij ieder effectief plan of project moeten er natuurlijk ook doelstellingen worden opgemaakt. Die doelstellingen worden opgemaakt na het uitvoeren van de audit. Op basis van die resultaten kan je duidelijke doelen stellen door na te denken wat je wilt bereiken met de uitrol van dit plan. Ook hier is het belangrijk dat je de doelstellingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) opstelt.

Doelgroep bepalen

In een volgende stap wordt dan gekeken aan wie je dit communicatieplan wil voorleggen. Bepaal dus de doelgroep waarnaar je jouw communicatie wil richten. Dit kan zijn in functie van een marketingcampagne waarin je bepaalde producten wilt promoten, maar jouw doelpubliek kunnen evengoed interne personen zijn zoals jouw werknemers. Baken dus duidelijk jouw doelgroep af in functie van de personen die je wil bereiken.

Kanalen bepalen

Nu is het tijd om de kanalen te bepalen waarop je jouw communicatie wilt verspreiden. De gekozen kanalen worden logischerwijs bepaald door jouw doelstellingen, doelpubliek en het bericht die je wil meegeven aan dit publiek. Indien dit communicatieplan bedoeld is voor intern gebruik om een bericht te verspreiden aan werknemers kan je gebruik maken van bijvoorbeeld e-mail. Is het de bedoeling om nieuwe klanten aan te trekken op sociale media? Dan is het beter om te promoten via sociale media of nieuwsletters.

Schrijven van het plan

Na het bepalen van jouw doelgroep en de kanalen komt het echte werk. Het schrijven van jouw communicatieplan. In deze stap is het handig om een tabel op te stellen die aanduidt welke zaken je wilt promoten, aan wie en op welke kanalen. Dit maakt het voor jou makkelijker om structuur te brengen in je plan waarnaar je steeds kan terug grijpen indien nodig.

Meten en evalueren

Een laatste, maar geen onbelangrijke stap, is het evalueren en meten van de resultaten van jouw communicatieplan. Er is altijd ruimte voor verbetering. Daarom is het noodzakelijk om de resultaten te meten in functie van de te behalen doelstellingen en bij te sturen waar nodig. Misschien heb je de doelstellingen iets overschat waardoor die doelstelling niet werd behaald? Stel realistischere doelen die wel behaald zullen worden. Bekijk dingen die goed gingen tijdens de uitwerking van jouw communicatieplan en pas de zaken aan die minder vlot gingen of verbetering nodig hebben. Practice makes perfect!

Hulp nodig bij het uitwerken van jouw communicatieplan? Maak een afspraak met de Marsmannen en start samen met de uitwerking ervan!

 

 

 

Steff Vanhaverbeke

Steff startte haar eerste web-design agency in 1993. Sindsdien bouwde ze een uitgebreide ervaring op in de marketing- en communicatiesector en richtte in 2004 ubeon op.

Sinds 1993 ondersteunt Steff ondernemingen en teams in hun communicatie, marketing en verkoop. Daarbij focust ze zich op:

  • opbouwen van aantrekkelijk en vertrouwd merk -en huisstijl
  • zo toegankelijk mogelijk maken van commerciële communicatie
  • integratie van de 'customer journey' met conversietrechters
  • opbouwen van een 'business ecosysteem' door middel van community building

Steff integreert daarbij de nieuwste inzichten uit de positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie, Neuro-Linguïstisch Programmeren met systeemtheorie en technologie.